محصولات جدید

روش تست زنی شیمی دهم

شیمی روش تست زنی شیمی دهم مهندس عارف ربیعیان فصل دوم شیمی عارف ربیعیان – روش تست زنی شیمی دهم ، فصل دوم { رد پای گازها در زندگی } تولید شده است با تدریس مهندس عارف ربیعیان تولید شد تعداد ۷ حلقه دی وی دی آموزشی مدرس = مهندس عارف ربیعیان قیمت ۲۷۰ هزار تومان که با بیش از ۵۰ درصد تخفیف میتوانید ...

تابع پایه دوازدهم

تدریس تابع پایه دوازدهم مهندس امیر مسعودی کنکور آسان است تدریس پایه دوازدهم امیر مسعودی تابع پایه دوازدهم ریاضی تابع دوازدهم – پایه دوازدهم { نظام جدید } با تدریس مافوق حرفه ای مهندس امیر مسعودی تولید شده است تعداد : ۷ حلقه دی وی دی آموزشی مدرس = مهندس امیر مسعودی ویژه رشته ریاضی و تجربی قیمت ۲۸۰ هزار تومان که با بیش از ۵۰درصد ...
تـــمـاس